Dobrodošli na službene stranice AGRU.hr

"Agru Croatia Trade je u sustavu Agru Austrija kao generalni zastupnik za plasman roba i usluga na području Republike Hrvatske"

Novosti

Proizvodna grupa AGRULINE nudi široki raspon cijevi, fitinga, ventila i posebnih jedinica za izgradnju cjevovoda, posebno u dijelu plino i vodoopskrbe

Više informacija o grupi AGRULINE
Proizvodna grupa INDUSTRIJSKI CJEVNI SISTEMI nude široki raspon cijevi, fitinga, ventila i posebnih dijelova za prijenos agresivnih medija

Više informacija o grupi INDUSTRIJSKI CJEVNI SISTEMI
AGRU upravlja sistemom osiguranja kvalitete prema ISO 9001:2000 koji je u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda.

Više informacija
Oblaganje krovova pomoću AUSTROPLAN FPO folije nudi brojne prednosti u usporedbi sa ostalim krovnim sistemima i materijalima.

Više informacija o AUSTROPLAN grupi