"Svjetska kompetencija u plastici"

Agrusafe

Sure Grip® sistemi zaštite i oblaganja betona zaštitnim pločama za beton nude visoko kvalitetna riješenja za zaštitu betona i betonskih struktura te ispunjavaju visoke zahtjeve antikorozivne zaštite betonskih konstrukcija. Ploče se izrađuju od PEHD, PEHD-el, PP, PVDF i ECTFE materijala.

Agruline Catalog Katalog proizvoda

Agruline Product Više informacija o proizvodu