"Svjetska kompetencija u plastici"

Polugotovi proizvodi

Proizvodna grupa POLUGOTOVI PROIZVODI uključuje ploče, pune profile i žice za zavarivanje koji se koriste za daljnju doradu te imaju primjenu u raznim industrijskim sistemima (spremnici, tornjevi, centrifuge...) a izrađuje se od PEHD, PEHD-el. PP, PPs-el. ECTFE i PVDF materijala.

Agruline Catalog Katalog proizvoda

Agruline Product Više informacija o proizvodu