"Svjetska kompetencija u plastici"

Agrusan / Agruair

AGRUSAN cijevni sistemi obuhvaćaju PPR cijevi, polifuzijske i elektrofuzijske fitinge te ventile za instalacije sanitarne vode u građevinarstvu.

AGRUAIR PE100 cijevi, fitinzi i ventili koriste se za izgradnju cjevnih sistema za komprimirani zrak u industrijskim pogonima.

                                                                                                                                                                            Više informacija o proizvodu